فروشگاه پست شارژ

انتخاب کنید:

خرید شارژ تلفن همراه

اپراتور
ایرانسل

همراه‌اول

تالیا

رایتل

شارژ مستقیم ایرانسل

شارژ مستقیم همراه اول

شارژ مستقیم رایتل

مایکروسافت

آنتی‌ویروس

اپل آی‌دی

مشخصات خرید(لطفا کاملا دقت بفرمائید)

محصول انتخابی:

-

قیمت واحد:

-

جمع کل:

-
پرداخت آنلاین
شما می توانید از تمامی کارت بانکهای زیر و تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب اقدام به خرید آنلاین از درگاه پرداخت منتخب نمائید...

درگاه پرداخت:

پرداخت قبوض

شما می‌توانید از این طریق کلیه قبوض خدماتی شامل آب و فاضلاب٬ برق٬ گاز٬ تلفن ثابت ٬ تلفن همراه و عوارض شهرداری را پرداخت نمایید.

اطلاعات قبض

نوع قبض:

-

مبلغ قبض:

-
قبض جدید
مشخصات پرداخت کننده(لطفا کاملا دقت بفرمائید)

برای پرداخت قبض ابتدا شناسه قبض و شناسه پرداخت را وارد کنید و بر روی دکمه بررسی کلیک کنید٬ تا اطلاعات وارد شده بررسی شده و نتیجه آن به شما نمایش داده شود. در صورتی که اطلاعات مورد تایید شماست پس از وارد کردن ایمیل یا شماره موبایلتان بر روی پرداخت کلیک کنید تا به درگاه بانک هدایت شوید٬ در غیر این صورت بر روی دکمه قبض جدید کلیک کنید تا بتوانید اطلاعات قبض‌ جدیدتان را وارد کنید.

فروشگاه پست شارژ


فروشگاه پست شارژ

خريد شارژ همراه اول اينترنتي

بازدید : ۱۱ فروردين ۱۳۹۶ ۰۴:۱۱:۰۷ postcharge

براي آنكه بتوانيد انواع شارژ همراه اول را به صورت  اينترنتي خريداري نماييد مي توانيد از سايت پست شارژ خريداري نماييد .

بـه باور بسياري از صاحبنظران همانگونه كه پيدايش خط و كتابت آنچنان تأثير شگرفي بر سرنوشت انسان برجاي گذاشته كه مـورخين را برآن داشته تا داستان زندگي بشر بر اين كره خاكي را به دوران ما قبل تاريخ و تـاريخ تقـسيم نماينـد، ورود بـه فـضاي مجـازي حاصل از فناوري نوين اطلاعات و ارتباطات نيز دوره جديدي از تمدن بشري را رقم زده، بنحوي كه انقلاب عصر اطلاعـات شـيوه انديشه، توليد، مصرف، تجارت، مديريت، ارتباط، جنگ و حتي دينداري و عشقورزي را دگرگون ساخته است.

خريد شارژ.شارژ همراه اول.شارژاينترنتي،

ادامهـ مطلبـ

فروش شارژ ايرانسل و همراه اول

بازدید : ۱۱ فروردين ۱۳۹۶ ۰۴:۰۷:۱۱ postcharge

براي اطلاع از فروش شارژ ايرانسل و همراه اول به صورت اينترنتي از سايت پست شارژ خريد نماييد.

ليكن جهان در دهههاي اخير و بويژه در پنج سال گذشته عرصة تحولات چشمگيري بوده كه بسياري از مناسبات و معـادلات پيشين را بطور اساسي دستخوش تغيير نموده است. اين تحولات كه با محوريت كـاربري وسـيع از فنـاوري اطلاعـات و ارتباطـات امكانپذير شده، از كاربرد رايانه به عنوان ابزار خودكارسازي (Automation (و افزايش بهرهوري آغـاز گرديـده و اكنـون بـا تكامـل كاربري آن در ايجاد فضاي همافزائي مشاركتي (Collaboration ،(عملاً زندگي فردي و اجتماعي بشر را دگرگون ساخته است

فروش شارژ.شارژ ايرانسل.شارژ همراه اول،

ادامهـ مطلبـ

خريد شارژ ايرانسل در اسرع وقت

بازدید : ۱۱ فروردين ۱۳۹۶ ۰۴:۰۱:۴۷ postcharge

مفهوم امنيت در دنياي واقعي مفهومي حياتي و كاملاً شناختهشده براي بـشر بـوده و هـست. در دوران ماقبـل تـاريخ، امنيـت مفهومي كاملاً فيزيكي را شامل ميشد كه عبارت بود از اصول حفظ بقا نظير امنيت در برابر حملة ديگران يا حيوانات و نيـز امنيـت تأمين غذا. بتدريج نيازهاي ديگري چون امنيت در برابر حوادث طبيعي يا بيماريها و در اختيار داشتن مكاني براي زندگي و استراحت بدون مواجهه با خطر به نيازهاي پيشين بشر افزوده شد. با پيـشرفت تمـدن و شـكلگيـري جوامـع، محـدودة امنيـت ابعـاد بـسيار گستردهتري يافت و با تفكيك حوزة اموال و حقوق شخصي افراد از يكديگر و از اموال عمومي، و همچنين تعريف قلمروهاي ملي و بينالمللي، بتدريج مفاهيم وسيعي مانند حريم خصوصي، امنيت اجتماعي، امنيت مالي، امنيت سياسي، امنيت ملي و امنيت اقتـصادي را نيز شامل گرديد. اين مفاهيم گرچه ديگر كاملاً محدود به نيازهاي فيزيكي بشر نميشدند، ولي عمدتاً تحقق و دسـتيابي بـه آنهـا مستلزم وجود و يا استفاده از محيطهاي واقعي و فيزيكي بود.

http://www.fasms.ir/wp-content/uploads/2017/01/mci-mtn-and-rightel-echarge-with-panel-credit.jpg

خريد شارژ،

ادامهـ مطلبـ

آخرین مطالب ارسالی

جدید خريد شارژ همراه اول اينترنتي
فروش شارژ ايرانسل و همراه اول
خريد شارژ ايرانسل در اسرع وقت